HAJI DAN UMRAH

Category: Tag: Product ID: 33756

Description

Synopsis :

Siri Fiqh Islam Mudah – Haji dan Umrah merupakan sebuah buku yang menghimpunkan membicarakan dan memuatkan hukum-hukum fiqh yang boleh dipelajari secara mudah, ringkas dan padat berkenaan dengan ibadah haji dan umrah yang merangkumi syarat, rukun dan wajib bagi manasik haji dan umrah serta pelaksanaan haji dan umrah. Termasuk juga perbincangan tentang larangan dalam ihram, al-hadyu, bayaran dam dan serta ziarah ke Masjid Al-Nabawi dan makan Rasulullah saw.

Hukum-hukum fiqh yang dibincangkan dalam buku ini merupakan pandangan yang disepakati oleh Jumhur ulama dan pandangan yang rajih dari kalangan ulama. Setiap hukum fiqh disertkakan dalil yang jelas daripada al-Quran dan al-sunnah bagi memperincikan lagi cara hukum tersebut diperolehi.

Mohd Faez bin Mohd Shah al-Hashimi dilahirkan di Johor Bahru, Johor pada tahun 1984. berkelulusan ijazah Sarjana Syariah (M.Sh) dari Universiti Malaya pada tahun 2014. Ijazah Sarjana Muda Syariah (B.Sh) dalam bidang Fiqh dan Usul dari Universiti Malaya pada tahun 2010 dan Diploma Pengajian Islam dari Kolej UNITI pada tahun 2007. Beliau bergiat aktif daalm aktiviti penulisan mengenai ilmu fiqh dan hukum Islam sehingga kini telah menghasilkan beberapa buah karya fiqh.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HAJI DAN UMRAH”

Your email address will not be published. Required fields are marked *