SUNAN AD-DARIMI

RM155.00

Umat Islam tidak boleh terlepas dari mempelajari ilmu-ilmu hadith. Khusus hadith-hadith yang telah diketahui kesahihiannya.Sunan al-Darimi merupakan di antara kitab-kitab hadith yang masyhur dan ianya juga telahpun dijadikan bahan rujukan untuk mengetahui hadith-hadith baginda saw.

Kelebihan Sunan al-Darimi ini adalah system penulisan hadith yang ringkas dan mencakupi semua kitab dan bab; diharap kitab ini akan memudahkan para peminat hadith untuk mentelaahnya.

Sebahagian ulama memasukkan Sunan al-Darimi ke dalam kelompok kitab-kitab hadis yang enam (al-Kutub al-Sittah). Hujah yang dikemukakan oleh para ulama dalam menempatkan Sunan al-Darimi ini pada posisi keenam tersebut adalah kerana di dalam sunan al-Darimi ini hanya terdapat sedikit para perawi yang dikategorikan dha’if, jarang terdapat padanya hadis-hadis yang terstatus mungkar dan syaz meskipun di dalamnya terdapat hadis-hadis yang berstatus mursal dan mauquf.

5 in stock

SKU: 978-967-308-403-6 Category: Tag: Product ID: 19955

Additional information

Weight 2.485 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SUNAN AD-DARIMI”

Your email address will not be published. Required fields are marked *