Subulus Salam Jil 4 (HardCover)

RM55.00

Keterangan Buku :

Kitab Ibanah al-Ahkam jilid keempat ini terdiri daripada bab jenayah, bab hudud, bab, jihad, bab makanan, bab kehakiman dan bab akhlak yang merangkumi antara lain diyat; mendakwa pembunuhan dan qasamah; memerangi pemberontak; memerangi pelaku kejahatan dan orang murtad; hukuman orang berzina; hukuman qazaf; hukuman mencuri; hukuman bagi peminum khamar; ta’zir dan sha’il (orang yang membala diri); jizyah dan gencatan senjata; berlumba dan memanah; perburuan dan penyembelihan; qurban; akikah; sumpah dan nazar; persaksian; dakwaan dan pembuktian; adab; berbuat kebaikan dan silaturrahim; zuhud dan warak; menjauhi akhlak tercela; menghiasi diri dengan akhlak mulia; zikir dan doa.


 

ISBN : 9673680795
Pengarang : Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman al-Nuri
Penterjemah: Nor Hasanuddin H.M.Fauzi
Penyunting: Ustazah Sabariah Bakri (IIUM)
Disemak Oleh: Mohd. Khairul Nizam Nazri(Fellow Jab.Quran & Hadis UM) Muka Surat: 579

3 in stock

Additional information

Weight 1.31 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Subulus Salam Jil 4 (HardCover)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *