Fiqh Islam Mazhab Syafie

RM25.00

Keterangan Buku :

Imam As-Syafie adalah ulama’ terkemuka di seluru’h dunia Islam. Beliau merupakan salah seorang imam mazhab yang paling popular dan menjadi mazhab yang paling banyak diikuti oleh umat Islam. Kewibawaan dan kepakarannya dalam menganalisis, menghurai dan mengistinbat hukum-hakam fiqh melalui nas-nas Al-Quran dan hadis telah diakui oleh ramai ulama-ulama besar termasuklah imam-imam mazhab yang lain.

Buku di tangan anda ini adalah himpunan hukum-hakam yang sangat berkait dengan diri seorang Muslim. Buku yang telah ditahqiq ini merangkumi beberapa bab utama yang sangat penting termasuklah bab taharah, solat, zakat, puasa dan haji. Selain itu, buku ini juga memuatkan hukum-hakam berkaitan warisan, perkahwinan, jual beli, jenayah, hudud, jihad, binatang buruan dan sembelihan, perlumbaan dan panahan, sumpah dan nazar, saksi serta hamba sahaya.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi bahan rujukan utama bagi setiap orang Islam dalam memahami hukum-hakam fiqh serta mengamalkannya.


 

ISBN: 9789673682393
Penulis : Sheikh Ahmad bin Hussain Al-Isfahani
Penterjemah : Tim Redaksi Al-Hidayah Publications
Disemak Oleh: Dr. Mohd Puzhi bin Usop
Muka Surat : 357

3 in stock

Additional information

Weight 0.55 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Fiqh Islam Mazhab Syafie”

Your email address will not be published. Required fields are marked *